Factoring

Faktoring z regresem

Faktoring z regresem polega na finansowaniu faktur niezapłaconych jeszcze przez Państwa odbiorców. W ciągu2 4 godzin od ich wystawienia otrzymują Państwo 80-100% wartości faktury a resztę, pomniejszoną o niewielką prowizję po zapłaceniu za fakturę przez odbiorcę. Usługa ta znacząco poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa i niweluje zatory płatnicze.

Jakie są korzyści płynące z faktoringu z regresem?
  • Poprawa płynności finansowej
  • Faktor wypłaci 80-100% wartości faktury, aby zasilić Państwa kapitał obrotowy

Faktor będzie prowadził aktywne zarządzanie Państwa należnościami, aby klienci płacili Państwu na czas, tak aby można było skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu polega na finansowaniu faktur niezapłaconych jeszcze przez Państwa odbiorców. W ciągu 24 godzin od ich wystawienia otrzymują Państwo 80-100% wartości faktury a resztę, pomniejszoną o niewielką prowizję po zapłaceniu za fakturę przez odbiorcę. Co więcej, faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności Państwa odbiorców, co daje Wam pewność otrzymania swoich należności.

Korzyści:
  • Eliminacja ryzyka braku płatności od klienta przez przeniesienie tego ryzyka na faktora
  • Faktor wypłaci 80-100% wartości faktury, aby zasilić Państwa kapitał obrotowy
  • Faktor sprawdzi wiarygodność Państwa dotychczasowych i nowych klientów
  • Faktor będzie prowadził aktywne zarządzanie Państwa należnościami, aby klienci płacili Państwu na czas, tak abyście mogli skoncentrować się na swojej podstawowej działalności

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców w wysokości 100% ich wartości. Nie muszą Państwo przekazywać do faktoringu całości obrotu z danym dostawcą. Odsetki od wypłaconego finansowania pobierane są na zasadach analogicznych do kredytu w rachunku bieżącym. Przy tej formie finansowania nie muszą Państwo uzyskiwać zgody dostawców (jest to umowa między instytucją finansową, a Państwem). Standardowymi zabezpieczeniami są weksel i pełnomocnictwo do rachunku. W szczególnych sytuacjach wymagane są zabezpieczenia twarde, lub globalna cesja należności.

Korzyści:

Zaletą tego finansowania jest także to, że mogą wynegocjować Państwo u dostawców rabaty przy natychmiastowych płatnościach za faktury (co może pokryć koszt faktoringu). Instytucja finansowa daje Państwu wydłużony termin płatności nawet do 60 dni. Jest to więc jeden z niewielu sposobów finansowania, który może być zupełnie bez kosztowy, a przy możliwościach uzyskiwania większych rabatów ten sposób finansowania może również dać możliwość dodatkowego zysku na obrocie. Instytucja finansowa może również płacić za wystawione przez Państwa dostawców faktury w terminie ich wymagalności i wydłużyć Państwu obowiązek spłaty zobowiązań za fakturę do 60 dni powyżej tego terminu, co może dać terminy wynoszące nawet: 120 dni (termin od dostawcy) + 60 dni (dodatkowy termin spłaty do instytucji finansowej) = 180 dni.