Zakres usług

W ramach obsługi kadrowo – płacowej oferujemy następujące usługi:
  • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
  • przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS
  • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz raportów RMUA
  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40
  • monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów kolejnych badań lekarskich, szkoleń BHP
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
  • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS
  • reprezentacja przed ZUS, PIP