Program do księgowania

Księgowość prowadzimy w sposób tradycyjny, jak również online. Pracujemy na programie Comarch OPTIMA.

Za pomocą modułu Comarch ERP Optima Pulpit Menadżer, który zawiera wbudowane raporty dotyczące m.in. przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń, informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd., użytkownik ma do nich dostęp poprzez przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie.

Każdy Klient otrzymuje bezpłatny dostęp do internetowego systemu księgowości online. Dzięki niemu kontrolujesz stan rachunkowo-księgowy Twojej firmy niemal z każdego miejsca na świecie – wystarczy mieć dostęp do komputera z przeglądarką i internetem. Program to więcej niż tradycyjny system księgowy. Pozwala nie tylko dokonywać rozliczeń księgowo-fiskalnych, ale również zarządzać finansami całej firmy. Dodatkowo otrzymasz bezpłatny dostęp do programu do wystawiania faktur.

Fakturowanie

Jednym z największych udogodnień dla przedsiębiorców jest powiązany z aplikacją księgową program do wystawiania faktur. Nie musisz już mozolnie wprowadzać do systemu wystawionych rachunków – po wystawieniu wszystkie trafiają do ksiąg i systemu automatycznie. Program samodzielnie pobiera i uzupełnia brakujące informacje z oficjalnych baz danych i uzupełnia je (np. adres firmy, opierając się na NIP i nazwie przedsiębiorstwa). Wystawione faktury możesz łatwo wydrukować, zapisać na dysku lub przesłać e-mailem do kontrahenta. Program umożliwia wystawianie faktur: VAT, marża, zaliczka, faktura końcowa, proforma, eksport towarów i usług.

Integracja z bankiem

Jeśli masz konto firmowe w Idea Banku, możesz połączyć ich działanie z aplikacją księgową. Pozwoli Ci to na zarządzanie finansami firmy bezpośrednio z programu – zlecanie przelewów, pobieranie płatności za faktury, opłacanie rachunków i podatków. Tego nie oferuje żaden program księgowy dostępny na polskim na rynku.

Księga przychodów i rozchodów

Mając do niej dostęp, w każdym momencie możesz ewidencjonować i weryfikować zaksięgowane dokumenty. Całość w prosty sposób można wyeksportować do popularnych formatów: PDF i XLS. Księgę można również przeszukiwać według zdefiniowanych wcześniej kryteriów.

Klienci i dostawcy

Własna baza teleadresowa, znacznie ułatwiająca wystawianie faktur i prowadzenie ewidencji. Kontrahentów możesz podzielić w niej na grupy związane z konkretną działalnością, jak paliwo, materiały budowalne itp.

Inne funkcje

W programie znajdziesz także: czytelne dane o aktualnym stanie finansowym firmy, składkach ZUS, przelewach do US; prowadzony przez księgowe kalendarz podatkowy i firmowy; ważne informacje i komunikaty księgowo-rachunkowe; wyszukiwarkę faktur/płatności; listę przychodów; przejrzysz wszystkie wystawione dokumenty; poprowadzisz ewidencję sprzedaży oraz ewidencję zakupów, a nawet zgłosisz płatności do windykacji.