Cennik

Ceny naszych usług są konkurencyjne na rynku.
Są one umowne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej działalności.

Usługi księgowe

Księgi Handlowe
od 500 zł
do 30 pozycji księgowych500 zł
31-80 pozycji księgowych700 zł
81-130 pozycji księgowych1000 zł
131-180 pozycji księgowych1 300 zł
181-250 pozycji księgowych1 600 zł
251-320 pozycji księgowych1 900 zł
321-400 pozycji księgowych2 100 zł
401-450 pozycji księgowych2 500 zł
powyżej 450 pozycjicena ustalana indywidualnie

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.


KPiR
od 200 zł
do 30 pozycji księgowych200 zł
31- 60 pozycji księgowych300 zł
61-90 pozycji księgowych400 zł
91-120 pozycji księgowych500 zł
121-150 pozycji księgowych550 zł
151-180 pozycji księgowych600 zł
Powyżej 180 pozycjicena ustalana indywidualne

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.


Ewidencja Ryczałtowa
od 100 zł
do 30 pozycji księgowych100 zł
31-60 pozycji księgowych150 zł
61-90 pozycji księgowych200 zł
91-120 pozycji księgowych250 zł
121-150 pozycji księgowych300 zł
151-180 pozycji księgowych350 zł
powyżej 180 pozycjicena ustalana indywidualnie

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Kadry i płace

obsługa kadrowo-płacowa pracownika50 zł/os
(powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie)
obsługa kadrowo-płacowa kierowcy100 zł/os
(powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie)
obsługa umów zleceń i o dzieło25 zł/os

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z PROGRESS Biuro Usług Finansowych

Opłaty dodatkowe

sporządzenie sprawozdania finansowegoustalane indywidualnie
uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg)jednomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie rokupołowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej danego podmiotu
weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentówustalane indywidualnie
korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy50 zł
sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy50 zł
złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności na ubezpieczenie społeczne50 zł
przygotowanie wniosku o interpretację indywidualnąod 200 zł
sporządzenie sprawozdania do GUS100 zł
sporządzanie zestawieńod 100 zł
wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowychod 300 zł
aktualizacja danych w KRS, USod 300 zł
rejestracja spółki prawa handlowegood 500 zł
sporządzanie raportów kasowych30 zł/raport
sporządzenie deklaracji PFRON, INTRASTATod 75 zł
sporządzenie rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT28)od 30 zł/szt
inne deklaracje i podatki (np. od czynności cywilno-prawnych, nieruchomości, zanieczyszczenie środowiska, podatki od spadków i darowizn)od 30 zł
opracowanie/aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kontod 1.000 zł

Szukasz solidnego biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami, a zadbamy o księgowość w Twojej firmie.
KONTAKT