Cennik

Ceny naszych usług są konkurencyjne na rynku.
Są one umowne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej działalności.

Usługi księgowe

Księgi Handlowe
od 500 zł
do 30 pozycji księgowych 500 zł
31-80 pozycji księgowych 700 zł
81-130 pozycji księgowych 1000 zł
131-180 pozycji księgowych 1 300 zł
181-250 pozycji księgowych 1 600 zł
251-320 pozycji księgowych 1 900 zł
321-400 pozycji księgowych 2 100 zł
401-450 pozycji księgowych 2 500 zł
powyżej 450 pozycji cena ustalana indywidualnie

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.


KPiR
od 200 zł
do 30 pozycji księgowych 200 zł
31- 60 pozycji księgowych 300 zł
61-90 pozycji księgowych 400 zł
91-120 pozycji księgowych 500 zł
121-150 pozycji księgowych 550 zł
151-180 pozycji księgowych 600 zł
Powyżej 180 pozycji cena ustalana indywidualne

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.


Ewidencja Ryczałtowa
od 100 zł
do 30 pozycji księgowych 100 zł
31-60 pozycji księgowych 150 zł
61-90 pozycji księgowych 200 zł
91-120 pozycji księgowych 250 zł
121-150 pozycji księgowych 300 zł
151-180 pozycji księgowych 350 zł
powyżej 180 pozycji cena ustalana indywidualnie

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Kadry i płace

obsługa kadrowo-płacowa pracownika 50 zł/os
(powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie)
obsługa kadrowo-płacowa kierowcy 100 zł/os
(powyżej 15 pracowników cena ustalana indywidualnie)
obsługa umów zleceń i o dzieło 25 zł/os

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z PROGRESS Biuro Usług Finansowych

Opłaty dodatkowe

sporządzenie sprawozdania finansowego ustalane indywidualnie
uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg) jednomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku połowa jednomiesięcznego kosztu obsługi księgowej danego podmiotu
weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów ustalane indywidualnie
korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy 50 zł
sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy 50 zł
złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności na ubezpieczenie społeczne 50 zł
przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną od 200 zł
sporządzenie sprawozdania do GUS 100 zł
sporządzanie zestawień od 100 zł
wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych od 300 zł
aktualizacja danych w KRS, US od 300 zł
rejestracja spółki prawa handlowego od 500 zł
sporządzanie raportów kasowych 30 zł/raport
sporządzenie deklaracji PFRON, INTRASTAT od 75 zł
sporządzenie rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT28) od 30 zł/szt
inne deklaracje i podatki (np. od czynności cywilno-prawnych, nieruchomości, zanieczyszczenie środowiska, podatki od spadków i darowizn) od 30 zł
opracowanie/aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont od 1.000 zł

Szukasz solidnego biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami, a zadbamy o księgowość w Twojej firmie.
KONTAKT