Gwarantowana emerytura

Prywatna emerytura

Prywatna emerytura to indywidualne ubezpieczenie na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gwarantuje ono regularną wypłatę emerytury do końca Twojego życia.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Stwórz swoją osobistą przyszłość i żyj dokładnie tak, jak chcesz.

Zalety:
  • zakres i parametry ubezpieczenia kreowane zgodnie z Twoimi potrzebami,
  • gwarantowane dożywotnie świadczenie emerytalne,
  • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń dodatkowych,
  • świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego jest spełniane na rzecz Uposażonego/Uprawnionego (brak konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego) i jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
Zakres ochrony:
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego – TU wypłaci Uposażonym/Uprawnionym świadczenie w wysokości: sumy wpłaconych składek regularnych, sumy wpłaconych składek dodatkowych oraz udziały w zysku, które zostały przyznane zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia do rocznicy ubezpieczenia na dzień śmierci
  • w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia – TU rozpocznie wypłacanie Ubezpieczonemu dożywotniej emerytury lub wypłaci zgromadzone środki jednorazowo (wg preferencji Ubezpieczonego)

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Prywatna Emerytura zachęcamy do kontaktu z nami.
Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i przedstawimy ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.