OC w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie, obejmujące odpowiedzialność cywilną osób za nieumyślne szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym (nie związane z prowadzona działalnością zawodową) lub w związku z posiadaniem mienia. Zakłady ubezpieczeń wprowadzają możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka. Należą do nich na przykład:

  • szkody spowodowane zalaniem mienia sąsiadów mieszkających pod nami
  • szkody spowodowane zatrudnieniem pomocy domowej, ogrodnika, opiekunki do dzieci,
  • szkody spowodowane przez posiadane dzieci lub zwierzęta domowe,
  • odpowiedzialność z tytułu najmu nieruchomości,
  • odpowiedzialność z tytułu posiadania dodatkowych nieruchomości (innych niż te aktualnie zamieszkiwane),
  • szkody spowodowane przez łodzie, jachty, żaglówki,
  • szkody spowodowane użyciem broni palnej,
  • szkody powstałe zagranicą, oraz
  • niektóre warunki przewidują szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych.