Ubezpieczenia majątkowe

Skierowane jest zarówno do osób prywatnych i firm.

Prowadzenie działalności gospodarczej, tej małej i większej to spore wyzwanie. Ubezpieczenia mienia firmy chronią przed wypadkami losowymi i tymi związanymi z kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Jeśli prowadzisz sklep, możesz się ubezpieczyć np. przed zniszczeniem towaru. Możesz także zabezpieczyć mienie w transporcie, albo dopasować zakres ochrony do specyfiki swojej branży.

Jako osoby prywatne, dysponujemy mniejszym lub większym majątkiem, na który zwykle w pocie czoła pracujemy. Zakres zależy oczywiście od konkretnej oferty ubezpieczeniowej, ale zwyczajowo są to zdarzenia losowe w rodzaju: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, huragan, zalanie, uderzenie pojazdu, albo działanie osób trzecich: kradzież, włamanie, rozbój, akty wandalizmu. Dobre ubezpieczenie poza standardowymi zdarzeniami, powinno obejmować również szkody wyrządzone przez: pękanie mrozowe rur, dym i sadzę, przepięcie, zaleganie śniegu lub lodu czy też upadek drzew lub masztów.