Ubezpieczenia turystyczne

Podróżowanie zapewnia emocje – czasem również te mniej pożądane.

To ubezpieczenie jest idealne dla tych, którzy planują jednorazowy, krótkotrwały wyjazd poza granice Polski. Zawierasz je na czas trwania podróży. Gwarantuje niezbędną ochronę zdrowia i mienia oraz pomoc prawno-cywilną w wypadku niespodziewanych zajść. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już następnego dnia po opłaceniu składki.

Co zyskujesz?
  • Assistance i pokrycie kosztów leczenia Jeżeli podczas podróży zdarzy Ci się zachorować lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi, zapłacimy za Twoją opiekę zdrowotną (m.in. za wizyty lekarskie, badania krwi, RTG, EKG, USG, leczenie w szpitalu, leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów zapalnych, napraw lub zakupu okularów i protez). W razie potrzeby rozpoczniemy akcję poszukiwawczą w górach i na morzu.
  • Zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Jeśli w trakcie wyjazdu wyrządzisz szkodę innej osobie i będziesz zobligowany do wynagrodzenia jej straty, zrobimy to za Ciebie. Pokryjemy też koszty Twojej obrony, kiedy otrzymasz wezwanie do sądu wystosowane przez osobę żądającą od Ciebie odszkodowania.
  • Ochronę bagażu i sprzętu sportowego Wszystkie rzeczy, które zabierasz ze sobą w podróż, zaczną być chronione w chwili, gdy wyjdziesz z domu. Ubezpieczeniem obejmiemy Twój bagaż oraz sprzęt sportowy (np. narty, rower, deskę do surfowania) na wypadek kradzieży, zniszczenia czy uszkodzenia (w przypadku sprzętu sportowego także, jeżeli uszkodzisz swój sprzęt na skutek nieszczęśliwego wypadku).
    Pomoc w razie nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie obejmuje również skutki nieszczęśliwych wydarzeń, takie jak uszkodzenie ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Nie przewidzisz wszystkiego, co może spotkać Cię podczas podróżowania. Nie ryzykuj i ubezpiecz się przed wyjazdem.
Kup ubezpieczenie turystyczne, które ochroni Cię od niespodziewanych kłopotów i wyjeżdżaj swobodnie!